تمامي حقوق براي شرکت فني و مهندسي تاجي سافت محفوظ ميباشد
   نمايش رزومه
   نمايش رزومه
شرکت فني و مهندسي تاجي سافت
طراحي سايت هاي پارسي زبان در دوحالت ايستا و پويا ، واکنش گرا ، طراحي سيال و برنامه نويسي موبايل
خدمات چاپ و تبليغات
چاپ افست رنگي
چاپ ديجيتال
چاپ روي اجسام مانند ليوان
خريد دامنه و هاست
ميزباني وب
تبليغات اينترنتي و در شبکه هاي اجتماعي
طراحي نرم افزار فاکتور ساز
* برخي از مشتريان ما
Back
Next
* تمامي قيمت ها به تومان ميباشد.
نمونه
سايز فايل ( سانتي متر )
زمان تحويل
قيمت
نوع
 
8.5 x 4.8
  2 الي 3 روز
33/000
سلفون مات يا براق 1 رو
 
  8.5 x 4.8
2 الي 3 روز
45/000
  سلفون مات يا براق 2 رو
 
  9 x 6
3 الي 4 روز
70/000
  سلفون مات يا براق 2 رو  دور گرد
 
   9 x 6
  13 الي 15 روز
  72/000
  سلفون مات 2 رو  موضعي
 
   9 x 6
13 الي 15 روز
110/000
   سلفون مات 2 رو  طلاکوب
 
   9 x 6
  16 الي 20 روز
115/000
   سلفون مات مخملي 2 رو  دور گرد
 
   9 x 6
  16 الي 20 روز
  135/000
   سلفون مات مخملي 2 رو  موضعي
 
   9 x 6
16 الي 20 روز
  170/000
    سلفون مات مخملي 2 رو  طلاکوب
نمونه
سايز فايل ( سانتي متر )
زمان تحويل
قيمت
نوع
 
8.5 x 4.8
  2 الي 3 روز
42/000
کتان امباس 1 رو
 
  8.5 x 4.8
2 الي 3 روز
50/000
کتان امباس 2 رو
 
8.5 x 4.8
3 الي 4 روز
57/000
کتان آلمان 1 رو
 
8.5 x 4.8
3 الي 4 روز
  70/000
کتان آلمان 2 رو
 
8.5 x 4.8
8  الي 10 روز
48/000
کتان سوسماري 1 رو
 
8.5 x 4.8
8  الي 10 روز
54/000
کتان سوسماري 2 رو
 
8.5 x 4.8
8  الي 10 روز
60/000
کتان پلاستيک 1 رو
 
8.5 x 4.8
8  الي 10 روز
  70/000
کتان پلاستيک 2 رو
نمونه
سايز فايل ( سانتي متر )
زمان تحويل
قيمت
نوع
 
8.5 x 4.8
  3 الي 4 روز
42/000
ليبل يو وي
 
  8.5 x 4.8
3 الي 4 روز
45/000
ليبل سلفون براق
 
8.5 x 4.8
به زودي!
به زودي!
ليبل پي وي سي ضد آب
 
8.5 x 4.8
20 الي 25 روز
  150/000
لیبل شیشه ای
(چاپ افست یووی)
بدون تغییر رنگ در معرض نور خورشید
نمونه
سايز فايل ( سانتي متر )
زمان تحويل
قيمت
نوع
 
9 x 6
  8  الي 10 روز
195/000
لمينت مات
 
  8.5 x 4.8
11 الي 13 روز
168/000
لمينت مات ويزيتي
 
5.5 x 5.5
11 الي 13 روز
129/000
لمينت مات مربعي
 
9 x 6
11 الي 13 روز
  195/000
لمينت مات طرح موج
 
9 x 6
3 الي 4 روز
210/000
لمينت مات فوري
نمونه
سايز فايل ( سانتي متر )
زمان تحويل
قيمت
نوع
 
9 x 6
  8  الي 10 روز
135/000
لمينت براق
 
  8.5 x 4.8
11 الي 13 روز
114/000
لمينت براق ويزيتي
 
5.5 x 5.5
11 الي 13 روز
100/000
لمينت براق مربعي
 
9 x 6
11 الي 13 روز
  135/000
لمينت براق طرح موج
 
9 x 6
3 الي 4 روز
150/000
لمينت براق  فوري
نمونه
سايز فايل ( سانتي متر )
زمان تحويل
قيمت
نوع
 
9 x 6
  8  الي 10 روز
135/000
لمينت برجسته
 
  9 x 6
26 الي 28 روز
225/000
لمينت برجسته مخملي
 
5.9 x 5.6
26 الي 28 روز
150/000
لمينت برجسته مخملي کوچک
 
9 x 6
13 الي 15 روز
  216/000
لمينت برجسته طلاکوب
 
5.9 x 5.6
16 الي 18 روز
141/000
لمينت برجسته طلاکوب کوچک
 
9 x 6
26 الي 28 روز
  300/000
طلا کارت لمينت مات
 
9 x 6
26 الي 28 روز
  240/000
طلا کارت لمينت براق
نمونه
سايز فايل ( سانتي متر )
زمان تحويل
قيمت
نوع
 
  8.5 x 5.5
  4  الي 6 روز
  267/000
500 عدد
447/000
1000 عدد
PVC 500 ميکرون
 
  8.5 x 5.5
26 الي 28 روز
660/000
500 عدد
1/140/000
1000 عدد
PVC 760 ميکرون
 
به زودي!
به زودي!
به زودي!
 
PVC 300 ميکرون
برفکي
 
به زودي!
به زودي!
به زودي!
 
PVC 500 ميکرون
شفاف
 
به زودي!
به زودي!
به زودي!
 
PVC 500 ميکرون
برفکي
 
به زودي!
به زودي!
به زودي!
 
PVC 500 ميکرون
نقره اي متاليک
 
به زودي!
به زودي!
به زودي!
 
PVC 500 ميکرون
طلايي متاليک
  سايز و قيمت
زمان تحويل
قيمت
نوع
10 X 22
  4  الي 6 روز
  75/000
500 عدد
110/000
1000 عدد
پاکت نامه تک رنگ
A4
5000
750/000
A4
2000
750/000
A4
1000
600/000
A5
5000
450/000
A5
2000
450/000
A5
1000
315/000
8 الي 10 روز
375/000
2000 عدد
سايز نامه
270/000
1000 عدد
سايز نامه
پاکت نامه 4 رنگ
افست
تحرير 80 گرم
-
A4
2000
1/000/000
A4
1000
660/000
-
A5
2000
615/000
A5
1000
390/000
8 الي 10 روز
555/000
2000 عدد
سايز نامه
336/000
1000 عدد
سايز نامه
پاکت نامه 4 رنگ
افست
گلاسه 135 گرم
-
-
A4
1000
735/000
-
-
A5
1000
435/000
8 الي 10 روز
-
390/000
1000 عدد
سايز نامه
پاکت نامه 4 رنگ
افست
کتان 120 گرم
  نمونه
زمان تحويل
قيمت
نوع
 
16 الي 18 روز
414/000
1000 عدد
پاکت لوح فشرده
CD / DVD
uv پشت سفيد
 
16 الي 18 روز
270/000
1000 عدد
ليبل لوح فشرده
CD / DVD
uv روکش
  نمونه
زمان تحويل
قيمت
نوع
 
8 الي 10 روز
1/650/000
1000 عدد
پاکت اسناد اداري
کتان 120 گرم
A3
 
8 الي 10 روز
1/440/000
1000 عدد
پاکت اسناد اداري
تحرير 120 گرم
A3
 
8 الي 10 روز
2/400/000
1000 عدد
A4 پوشه
سلفون مات يا براق
300 گرم
نمونه
سايز فايل ( سانتي متر )
زمان تحويل
قيمت
نوع
 
ليوان
  15  الي 20 روز
5000 عدد
1/300/000
1000 عدد
285/000
ليوان کاغذي 4 رنگ
* زمان تحويل : 8 الي 10 روز کاري
  مشخصات
مشخصات
تحرير 120 گرم
تحرير 100 گرم
تحرير 80 گرم
A4 پاکت
پاکت نامه
A6 سربرگ
A5 سربرگ
A4 سربرگ
نوع
1/390/000
1/175/000
1/020/000
-
1000 عدد
-
2000 عدد
2000 عدد
سري نخست
1/390/000
1/175/000
1/020/000
-
1000 عدد
-
-
3000 عدد
سري دوم
1/470/000
1/320/000
1/175/000
1000 عدد
1000 عدد
-
-
1000 عدد
سري سوم
گلاسه 135 گرم
تحرير 80 گرم
پوستر يک رو
A3
555/000
525/000
يکرو 1000 برگ
720/000
660/000
  يکرو 2000 برگ
تحويل 6 الي 8 روز کاري
گلاسه 135 گرم
تحرير 80 گرم
پوستر دو رو
A3
900/000
735/000
يکرو 1000 برگ
1/170/000
870/000
  يکرو 2000 برگ
تحويل 4 الي 6 روز کاري
گلاسه 135 گرم
تحرير 80 گرم
پوستر سايز
45 X 60
1/000/000
900/000
يکرو 1000 برگ
1/500/000
1/200/000
  يکرو 2000 برگ
تحويل 4 الي 6 روز کاري
گلاسه 135 گرم
تحرير 80 گرم
پوستر سايز
50 X 70
1/250/000
990/000
يکرو 1000 برگ
1/755/000
1/300/000
  يکرو 2000 برگ
تحويل 4 الي 6 روز کاري
    A4 کاتالوگ تک برگي  300 گرم
   زمان تحويل
   دورو
  يکرو
1000 برگ
2 الي 4 روز
675/000
495/000
UV گلاسه
2 الي 4 روز
  675/000
495/000
سلفون مات
2 الي 4 روز
  675/000
495/000
  سلفون براق
7 الي 9 روز
810/000
720/000
  سوسماري

پیشینه صنعت چاپ در ایران

تاریخ چاپ در ایران به پنج قرن پیش از میلاد یعنی به زمان پادشاهان هخامنشی (هخامنشیان) و مهرهای سلطنتی می رسد که برای تأیید احکام و فرمان های حکومتی از آنها استفاده می کردند.
ورود واژه چاپ به زبان فارسی را به اواخر قرن هفتم هجری و زمان سلطنت گیخاتوخان، پسر اباقاخان مغول (۶۹۰-۶۹۴ق) نسبت می دهند و آن مربوط به پول های کاغذی ای بوده که به آن چاو یا کا او[۱] می گفتند. اولین دستگاه چاپ در ایران به شمار آورد.
این دستگاه بسیار ساده بود و بر اساس پِرِس و حکاکی روی چرم استوار بود. عده ای نیز معتقدند واژه چاپ همان چهاب یا چهابه است در زبان هندی به مفهوم مهری که با آن بر روی پارچه نقش می زدند. به ظن برخی، لغات «چاپ» و «چاپ خانه» از همین دوره وارد زبان فارسی شده و اصل آن از «چاو» و «چاوخانه» گرفته شده است. البته دهخدا لغت چاپ را از ریشه «چهاپ» يا «چهاپه» سانسکریت می داند.
نخستین چاپخانه در ایران به دوران صفویان بازمی‌گردد که کشیشان ارامنه در جلفای اصفهان با آن تعدادی دعا و ذکر‌های مسیحی را چاپ کردند.[۲] در دوره حکومت نادرشاه افشار به گزارش دو سیاح خارجی جزوه‌هایی به لاتینی و عربی در ایران چاپ و پخش شد.[۳] اما این در دوران ولایت عهدی عباس ميرزای نایب السلطنه است که صنعت چاپ در ایران به طور جدی آغاز و شکل می‌گیرد.[۴]
زمان فتحعليشاه قاجار. عباس ميرزا به دليل استقرار حکومتش در تبريز و نزديکي اش با عثماني و با برخی از صنایع که در آن دیار به کار گرفته می‎شد، آشنا شد؛ علاوه بر آن، او خواهان پیشرفت‎های نظامی و سیاسی بود، به ویژه برای تعلیم و آموزش سپاه شکست خورده در جنگ‎های با روس و دیگر علوم لازم، به ضرورت رفع عقب ماندگی‎های محسوس در آن زمان؛ در این میان چاپخانه‎ای لازم بود که به نشر روزنامه و کتاب‎های آگاهی دهنده به ویژه کتاب‎های علمی اختصاص یابد. اين مهم سر انجام با حمايت و پيگيري هاي او محقق شد. بدين ترتيب ، او بناي نخستين چاپ خانه ايران را گزاشت و به زبان فارسي و به روش چاپ سربي اقدام به چاپ کتاب نمود.
سومین ماشین چاپ در جلفای اصفهان سال ۱۸۴۴ میلادی
قالب‌های چوبی و فلزی که برای حروف ریزی در چاپخانهٔ جلفای اصفهان(۱۶۴۶ میلادی) استفاده می‌شد

چاپ تصویری در ایران

پیدایش چاپ تصویری در ایران به زمان محمد شاه بر می گردد. نخستین کتاب شناخته شده ای که چاپ مصور شد، کتاب «لیلی و مجنون» مکتبی بود که در سال۱۲۵۹هـ. ق به چاپ رسیده است. در چهار صفحه از این کتاب چهار تصویر وجود دارد که با مرکب چاپ ترسیم و به معمول زمان با دست آن ها را رنگ کرده اند. پس از آن در سال۱۲۶۴قمری «دیوان فضولی بغدادی» را با بیست تصویر به چاپ رساندند.
بعد از آن کتاب
«روضه المجاهدین» با هشت تصویر چاپ شد. از اول محرم سال ۱۳۰۰هجری قمری که اولین شماره روزنامه «شرف» منتشر شد تا سال ۱۳۰۹هـ. ق هشتاد و هفت شماره آن دارای تصاویر بود. روزنامه «شرافت» هم که از صفر ۱۳۱۴ هـ. ق به چاپ می رسید مصور بود.
روزنامه وقایع اتفاقیه به عنوان اولین روزنامه دولتی و دومین روزنامه ایرانی نیز از شماره ۴۷۰ (مورخ پنج شنبه ۲۱ محرم ۱۲۷۷) به بعد، مصور است و در مدت چهار سال ۸۸ شماره آن را مصور چاپ کرده اند. از آن پس، بهره‌گیری از چاپ مصور به تدریج در روزنامه های دیگر نیز معمول شد.
اولین فرد ایرانی که چاپ تصویری را فرا گرفت، آقا میرزا عبدالمطلب نقاش باشی اصفهانی بود. میرزا عبدالمطلب از طرف امنای دولت به فرنگ فرستاده شده و در آن جا چاپ تصویری آموخته بود. وی از هوشمندان عصر خود بود و افراد دیگری از جمله آقا میرزا ابوتراب نقاش مخصوص وزارت انطباعات چاپ مصور را از او فراگرفته اند.[۱۵] در نظر داشته باشیم که میان چاپ سنگی مصور و چاپ سربی مصور تفاوت بود.
چاپ سنگی مصور همانند چاپ معمولی بود و تنها تفاوت آن به مهارت نقاش در ترکیب مرکب چاپ برمی گشت که مرکب آن را از مرکب معمولی غلیظ تر می ساخت، اما چاپ سربی مصور منوط به گراورسازی بود و هم‌زمان با پیدایش چاپ مصور در ایران، در اروپا با استفاده از تیزاب مطالب را روی چوب می کندند و از روی مدل حاصله به چاپ می رساندند.
اولین دستگاه چاپ اتوماتیک اولین دستگاه چاپ اتوماتیک نخستین دستگاه ملخی ساخت شرکت هایدلبرگ
اولین دستگاه چاپ برجسته ی سیلندری هایدلبرگ در سال ۱۹۳۶ میلادی با سرعت چاپ ۳۶۰۰ برگ در ساعت تولید و به بازار عرضه شد. نخستین ماشین حروف چینی اتوماتیک فرایند چاپ تصویری تصویری  از روزنامه اختر کارگران چاپخانه

انواع چاپ امروزی

چاپ افست
چاپ افست یکی از پر رونق ترین و فراوانترین چاپ هاست. شاید یکی از دلایل آن چاپ روی کاغذ با کیفیت بسیارعالی و در تیراژهای نسبتا پایین است. البته در چاپ اسکرین تیراژهای پایین تر از چاپ افست، معمول و متداولتر است و حتی از نظر صرفه اقتصادی مناسبتر، اما اگر جنبه کیفیت چاپ را نیز در نظر داشته باشیم. چاپ افست مناسبترین است. گاهی چاپ افست را به دلیل عدم برجستگی یا فرورفتگی در رابط (زینک) چاپ مسطح نیز نامیده می شود.
چاپ هلیوگراور
هلیوگرام یا همان روتوگراور، سیستم چاپ گود است با کیفیتی بسیار نزدیک به چاپ افست. هرچند مراحل آماده سازی این نوع چاپ بسیار گرانتر از انواع دیگر، چاپ چون افست و فلکسو می باشد. اما برای چاپ ایده آل به شکل رول بر روی BOPP و موادی از این قبیل، بهترین انتخاب محسوب می شود. بخصوص اینکه مصرف لفاف هایی از این نوع برای کارخانجات تولیدی همیشگی و با تیراژ بالا باشد. دلیل آن هم این است که با سیلندر تهیه شده، می توان در تیراژ میلیونی چاپ کرد در حالی که در روش افست برای تیراژهای بالا بایستس زینک های مجدد تهیه کرد.
چاپ فلکسو
این چاپ به دلیل استفاده از کلیشه های فتو پلیمر یا لاستیکی که قابل انعطاف هستند به نام فلکسو نامیده میشود. سرعت بالا و چاپ به شکل رول بر روی مواد متنوع همچون نایلون، متالایز در تیراژهای بالا همراه با هزینه های کم از ویژگیهای این نوع چاپ محسوب می شود. چاپ فلکسو در واقع نوعی چاپ برجسته است که در آن کلیشه لاستیکی مستقیما با جنس یا لفاف مورد نظر در تماس می باشد.
چاپ سیلک اسکرین
چاپ سیلک اسکرین از پرکاربردترین چاپها محسوب می شود. درواقع کمتر جنسی را میتوان یافت که امکان انجام این شیوه چاپ، به شکل دستی و ماشینی فراهم است. تنوع در نوع مرکب قابل استفاده در این چاپ، امکان چاپ روی مواد مختلف را فراهم ساخته است. شیوه ساده این تکنیک باعث می شود که روی سطوح صاف، گرد، بی نظم و ... امکان چاپ فراهم شود. در واقع می توان گفت که تمامی اشیایی که در اطراف خود می بینید چه از نظر نوع جنس و چه از نظر شکل ظاهر، تحت پوشش چاپ سیلک قرار می گیرند. اما در بعضی موارد ممکن است این چاپ انتخاب مناسبی نباشد.
چاپ تامپو 
این شیوه چاپ در گروه چاپ های گود قرار می گیرد. این مسئله به دلیل استفاده از کلیشه گود در فرآیند چاپ می باشد. از ویژگیهای این شیوه امکان چاپ، روی مواد مختلف و متنوع هم از نظر جنس مواد و هم از نظر شکل هندسی آنها می باشد بطوریکه با این روش می توان بر روی سطح صاف، منحنی، گرد، محدب و حتی کره عمل چاپ را انجام داد. واسط چاپ در چاپ تامپو، لاستیکی از جنس سیلیکون است که به آن تامپون می گویند. این شیوه چاپ بسیار شبیه به مهرهای لاستیکی است با این تفاوت که در مهر حروف برجسته است اما در چاپ تامپو لاستیک سیلیکونی برجستگی ندارد و نقش را به شیوه ای دیگر به سطح قابل چاپ منتقل می کند.
چاپ افست روی فلز
آنچه که از چاپ افست به ذهن می آید، چاپ روی کاغذ و مقواست. اما با این سیستم چاپ که یکی از با کیفیت ترین سیستم های چاپ محسوب می شود می توان روی جنس های متنوع دیگری غیر از کاغذ و مقوا نیز چاپ کرد. از جمله این مواد می توان از فلز نام برد یعنی آنچه که شما در قوطی های رب گوجه فرنگی، تن ماهی، آب میوه های مختلف، بسته بندی رنگ های قوطی و میبینید معمولا به این شیوه چاپ شده است.
چاپ مخمل 
همه ما پارچه های مخملی را، در گوشه و کنار دیده ایم و بعضی نیز نوشته ها و نقوش مخمل پاش شده را همچون پرچم رومیزی از نظر گذراندهایم اما کمتر به نوع چاپ آن توجه کرده ایم. چاپ مخمل یا فلوک در واقع فرآیند مخمل پاشی یا جیر سازی فرو بردن پودرهایی در طول و سطح مقطع متفاوت، در سطوح چسبکاری است. این نوع چاپ به طراحان و شرکت های تبلیغاتی امکانات متنوع و جالبی می دهد تا دست به کارهای بکر و خلاقانه بزنند.
چاپ پارچه
این نوع چاپ بسیار شبیه به چاپ سیلک است. در واقع چاپ پارچه نوعی چاپ سیلک لست با این تفاوت که رنگهای مصرفی در این نوع چاپ، پایه آبی دارند به عبارت دیگر حلال آنها آب است منتهی بعد از نشستن رنگ بر روی پارچه روی آن ثابت می شود بطوریکه با شستن از بین نمیرود. چاپ پارچه نیز مانند چاپ سیلک به دوروش دستی و ماشینی انجام می شود.
چاپ ترموگرافی
این نوع چاپ قاعدتا در رده چاپ غیر تماسی قرار میگرد. در کار نهایی این نوع چاپ، در بخشهایی از قبل تعیین شده برجستگی ایجاد می گردد. این حالت برجستگی شبیه به برجستگی ایجاد شده در چاپ با کلیشه های فلزی نر و گاهی نر و ماده که در ماشین چاپ ملخی یا لترپرس بدست می آید نیست، بلکه محل های خواسته شده در یک طرف کار، برجسته است. حال آنکه در برجسته سازی به وسیله ماشین چاپ ملخی برجستگی ایجاد شده در یک طرف ، باعث گود شدن طرف دیگر می شود. به دلیل اینکه ماشین ترموگراف با شیون پاشیدن پودر برروی سطح، بدون هیچگونه تماس، کار می کند این شیوه چاپ در رده چاپ های غیر تماسی قرار میگیرد.
چاپ لترپرس
چاپ ملخی که نوعی ماشین لترپرس است از قدیمی ترین ماشین های چاپ محسوب می شود. در واقع کاربرد حروف سربی که گوتنبرگ مخترع آن بود در این شیوه چاپ بکار گرفته می شود. هرچند نسل ماشین های ملخی رو به انقراص است اما هنوز کارهایی با استفاده از ماشین های ملخی انجام می شود. از جمله کارهای کم تیراژ همچون کارت ویزیت، سربرگ، اعلامیه و .. با بکارگیری ماشین چاپ ملخی و استفاده از حروف سربی، کلیشه های فلزی و قالب های برش انجام می شود.
چاپ داغی
آنچه که طلاکوب می نامند در واقع نوعی چاپ داغی است که به شیوه لترپرس انجام می شود. طلاکوب امروزه به رنگ های مختلف از جمله طلایی، نقرهای، آبی، قرمز و... در بازار موجود است. گاهی به وسیله این سیستم ضرب خالی زده می شود که تنها در جنس مورد نظر فرورفتگی یا برجستگی ایجاد می شود.
چاپ ایچینگ
چاپ ایچینگ در واقع ایجاد خوردگی در فلز با استفاده از اسید می باشد با به کارگیری این روش چاپ می توان طرح، نقش و نوشته های خود را به راحتی به روی فلز ثبت کرد به گونه ای که از بین رفتنی نباشد. در مواردی چون شیر آلات حمام، ثبت یک آرم روی دسته شیر آلات به گونه ای که در اثر استفاده و تماس با نوشته و آرم، هیچکدام پاک نشوند بسیار ضروریست.
چاپ پوشش UV، ورنی چاپ
(UV (Ultra Violet در واقع طیفی از امواج الکترومغناطیس ایت که انرژی بالایی داشته و همان چیزی است که در نور خورشید نیز وجود دارد. از این اشعه برای خشک کردن رنگ های چاپ و پوشش های مختلف استفاده می کنند. آنچه که به نام پوشش UV معروف است.، در واقع سیستم خشک کن پوششی است که تنها با اشعه UV خشک می شود. مرکب و پوشش هایی که با سیستم UV خشک می شوند بدون بو هستند و پس از خشک شدن روی هم نمی چسبد. ورنی چاپ نیز شبیه به چاپ رنگ در افست است با این تفاوت مه به جای رنگ، ورنی در ماشین چاپ ریخته و کار را یکبار دیگز از ماشین چاپ عبور می دهند. با تهیه زینک جداگانه می توان در نقاط خاصی وی کار چاپی ورنی زد.
چاپ ملخی
چاپ ملخی كه می توان گفت جزء چاپ های سنتی به حساب می آیند فقط می تواند یك رنگ را بر روی كاغذ یا مقوا چاپ كند .در قدیم برای چاپ روی جعبه های شیرینی از این روش استفاده می كردند (یادتون هست!در ب جعبه سفید بود واسم،آدرس قنادی روی اون با یك رنگ مشكی یا آبی یا قرمز نوشته شده بود ) .
دستگاه چاپی ملخی مثل ماشین تحریر های قدیمی عمل می كنند .حروف سربی روی پایه های قرار دارد ،حروف به جوهر آغشته شده و برروی كاغذ می خورند.
اگر بخواهند طرحی را چاپ ملخی بزنند باید از طرح كلیشه سربی بسازند .
دستگاه چاپ ملخی مدرن نیست وكیفیت پاینی نسبت به چاپ افست دارد .این دستگاه در حین كار صدای بسیار جالبی دارد.
سازنده انواع تجهيزات و دستگاه هاي صنعت چاپ و بسته بندي

طراحي و برنامه نويسي انواع چيپ هاي ماشين آلات صنعتي

طراحي و برنامه نويسي انواع اتوماسيون


جهت هماهنگي هاي لازم با ما تماس بگيريد

مهندس حسين خطيبي تاجي 09365147008
مراحل چاپ ايده هاي شما !
طراحي افکار شما !
فرايند چاپ
به نقش کشيدن ايده ها با آخرين تکنولوژي هاي صنعت چاپ
فرايند برش
برش دقيق و بي نقص
بسته بندي
بسته بندي سفارشات در بسته هاي ايمن
تحويل سفارش
تحويل در کوتاه ترين زمان ممکن
عبدالکريم خطيبي تاجي
مدير اجراييات تاجي نشر
تحصيلات : ليسانس حقوق
ميزان فعاليت صنفي : 30 سال
صنف : صنعت چاپ ايران
محل خدمت : تهران
حسين خطيبي تاجي
مدير فني تاجي نشر
تحصيلات : ليسانس کامپيوتر
ميزان فعاليت صنفي : 8 سال
صنف : صنعت چاپ ايران
محل خدمت : تهران
133 بار
30 نفر
532 عدد
1215 نفر
تعداد همايش ها
تعداد همکاران
تعداد پژوهش نامه ها
تعداد مشتريان